ไอบีเอสซีโบรคเกอร์, IBSC Broker สร้างรายได้เสริม ทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ สมัครสมาชิก 200 บาท รับส่วนลด 1,000=2,000 บาท ทันที บริษัท ไอบีเอสซีโบรคเกอร์ จำกัด เป็นโบรคเกอร์ประกันภัยรถยนต์เจ้าแรก ที่นำเอาระบบเครือข่าย MLM มาใช้กับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ โดยไอบีเอสซี โบรคเกอร์ ก่อตั้งโดยผู้บริหารหนุ่มไฟแรง คุณบุญชู  เตชะสุรินทร์
บริษัทคู่สัญญา
  วิริยะประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  สินมั่นคงประกันภัย
  เอเชียประกันภัย
  อาคเนย์ประกันภัย
  ประกันคุ้มภัย
  อลิอันซ์ ซีพี
  เจ้าพระยาประกันภัย
  MSIG ประกันภัย
  LMG ประกันภัย
  ศรีเมืองประกันภัย
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  รายได้เสริม คูเนียประกันภัย
  กิฟฟารีน อื่นๆ กว่า 25 บริษัท

ufun,
i-POiNT รับต้นสาย ก่อนเปิดตัวต้นปี 58